Само регистрирани участници могат да подават резюмета за участие.

Резюмета на презентации : 15 Март 2024. Изпращат се през формата по-долу.

Видеофилми: 15 Март 2024. От формата по-долу се качва текстов файл съдържащ линк за сваляне на филма.

Постер: 15 Март 2024. Изпраща се през формата по-долу.

След подаване на резюметата ще бъдат дадени още 15 дни за корекции по предварителната програма.

Окончателен срок за всички пълнотекстови публикации31 Март 2024 г.

 • Продължителност на презентациите – до 10 минути
 • Тематика – в някоя от следните категории
  • Клепачи
  • Слъзна система
  • Естетична и възстатновителна хирургия
  • Орбита
  • Socket
  • Тироидна Офталмопатия
 • Резюметата трябва да са структурирани по следният начин:
  • цел
  • методи
  • резултати
  • заключение
 • Резюметата се изпращат през онлайн формата по-долу

Постерът трябва да бъде структуриран:

 • цел
 • методи
 • резултати
 • заключение

Темата се представя в рамките на 1 слайдВЕРТИКАЛEН (portrait), формат 9:16 . Приема се само по 1 ел. постер от един първи автор Тематика на постера – като при презентациите.

 • Видеофилмът да бъде с максимална продължителност 5 минути
 • Приема се само по 1 филм от първи автор
 • Да включва “Заглавие” и “Автори” в началото на филма
 • Желателно е да бъде озвучен
 • Приемат се надписи върху филма
 • Тематика – като при презентациите
 • Формат на филма MP4 или AVI
 • Видеофилмите се изпращат през платформа за споделяне на файлове по желание на участника  Резюметата ще бъдат разгледани след приключване на периода за подаване. След което,

  ще се свържем с Вас за допълнителни инструкции по оформяне на презентацията.

  Поради това, молим телефона за контакт да бъде на първия автор.

  Видеофилмите не трябва да съдържат паразитни шумове. Ако желаете да бъдат излъчени без звук, моля

  премахнете го по време на видео обработката.