Научен форум посветен на 50 годишнината от основаването на Медицински Университет Плевен

19-20 Април 2024

Научни събития

посветени на годишнината.

– 2024